قوانین نویسندگان:
اول پست معرفی بزارید
کدنویسی تون باید خوب باشه
باید با فتوشاپCSکار کنید
هروقت خواستین پست بزارین
با نویسنده های دیگه بحث نکنین
از هرچی دوست دارید کد بزارید
خودم ماه به ما حقوق میدم
البته اگه فعال باشین
خب کدها رو باید خودتون ساخته باشید
سفارشاتی رو که میگیرین زود تحویل بدین
قوانین تمام شد@^@